Sprawozdania z dzałalności za 2021r

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Janusza Korczaka w Marwicach za 2021 rok.